Kıçın Sıkıyorsa

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıçın Sıkıyorsa"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kıçın Sıkıyorsa, bir kişinin endişeli veya gergin olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir durumun veya olayın kişiyi rahatsız ettiğini ve kaygılandırdığını belirtir. Kıçın Sıkıyorsa genellikle stresli veya baskı altında hissedilen durumları ifade etmek için kullanılır.

"Kıçın sıkıyorsa" deyimi, bir kişinin cesaretini veya kararlılığını ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Genellikle zorlu bir durumla karşılaşan veya bir işi başarmak için kararlılıkla çalışan kişilere yönelik olumlu bir ifadedir. Bu deyim, kişinin zorlukları göğüsleyerek, engelleri aşarak veya zorlu bir görevi başararak gösterdiği çaba ve iradeyi anlatır.

Bu tabir aynı zamanda motivasyon ve cesaret vermek amacıyla da kullanılır. Bir kişiye "kıçın sıkıyorsa" denilerek, onun içinde bulunduğu zorlu durumu veya karşısına çıkan zorlukları aşabileceği, başarabileceği ve çaba gösterdiğinde olumlu sonuçlar elde edebileceği vurgulanır. Bu deyim, genellikle olumlu bir şekilde teşvik etmek veya desteklemek amacıyla kullanılır ve kişinin kendine güvenini artırmak için kullanılan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Kıçın Sıkıyorsa kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (SMS yoluyla, müşterek çocuğu zamanında teslim etmeyen eski eşe karşı ... ben göndermiyorum, saat 5'te evde olmasın, avukatı aradım hazır, bir daha zor görürsün, kıçın sıkıyorsa getir bırakırsın) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/4342 Karar: 2019/14387 Tarih: 15.10.2019

"Kıçın Sıkıyorsa" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.