Allah Belanı Versin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah Belanı Versin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah belanı versin" ifadesi, Türkçede birine beddua etmek için kullanılan argo ve saldırgan bir cümledir. Bu ifade, birinin bir başkasına kötü şans, zarar veya başarısızlık dilemek amacıyla kullanır ve öfke, kızgınlık veya nefret hislerini ifade etmek için kullanılabilir. Bu tür ifadeler, saygısız ve hoşgörüsüz olarak kabul edilir ve iletişimde kullanılması uygun değildir. İnsanlar arasındaki olumsuz duyguları ve anlaşmazlıkları yansıtan bu tür ifadeler, birine karşı yapılan saldırı ve düşmanlık olarak görülebilir.

Hakaret mi?


Allah belanı versin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hırsızlık suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanması talebiyle hâkim önüne çıkartılan sanığın kendisinin haksız bir şekilde tutuklanmasına karar verildiğini düşünerek bunun sorumlusu olarak gördüğü sorguyu yapan hâkime yönelttiği "Allah belanı versin" şeklindeki ifade beddua niteliğinde, nezaket dışı, kaba ve rahatsız edici bir söz ise de şikâyetçi hâkimin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir. Bu nedenle, yerel mahkemece sanığın beraatine hükmolunması gerektiği gözetilmeden, unsurları oluşmayan suçtan mahkûmiyet karan verilmesi isabetsizdir. Bu itibarla, yerel mahkeme direnme hükmünün, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilme den, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2014/2-328 Karar: 2014/386 Tarih: 16.09.2014

Karar #2

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan infaz koruma memurluğu mülakat sınavına katılan oğlunun mülakatı geçememesi üzerine sanığın Adalet Bakanlığına hitaben yazdığı dilekçedeki "Mülakat imtihanında yapılan haksızlığı yapanın Allah belasını versin, çoluk çocuğu hayır görmesin, ömür boyu sürünsün, adalet bu ise adalet olmaz olsun, adaleti böyle kullananın Allah belasını versin, haksızlık yapanları kahretsin, ömür boyu sürüm sürüm sürünsün, mazlumların haklarını ondan alsın, çocuğumun hakkını yiyenlerin en büyük musibetler başına ve çocuklarına gelsin" şeklindeki ifadeleri beddua niteliğinde, nezaket dışı, kaba ve rahatsız edici sözler ise de komisyon üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2014/4-785 Karar: 2017/34 Tarih: 31.01.2017

Karar #3

Sanığın "Vicdana gel, vicdansız, Allah belanı versin" şeklindeki sözlerinden "vicdansız" kelimesinin, sanığın eşinin hasta olduğunu ve bu nedenle haciz işlemi yapılmasını istemediğini de ifade ettiği göz önünde bulundurulduğunda, bu sözün söylendiği yer, zaman ve bağlamı gözetildiğinde, gelişen olaylar içerisinde sarf edildiği, ifadenin rahatsız edici ve ağır eleştiri tarzında olması, "Allah belasını versin" şeklindeki ifadesinin beddua niteliğinde, nezaket dışı, kaba ve rahatsız edici sözler olmakla birlikte sanığın sarf ettiği sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığım rencide edebilecek nitelikte somur bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2020/5-180 Karar: 2021/97 Tarih: 11.03.2021

Karar #4

Karara göre; “…. Sanığın mahkeme hakimine hitaben “Allah belanı versin, adalet mülkün temeli değildir” şeklideki söylemlerinin kamu görevlisine bir bütün halinde görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturduğu sabittir.

Yargıtay 4.C.D. Esas: 2006/7080 Karar: 2008/111 Tarih 14.01.2008

Karar #5

Bu kapsamda, sadece "Allah belanı versin" cümlesi ile ortaya konulan bir beddua ifadesi, rahatsız edici olmakla birlikte onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil isnadı veya sövme olmaması nedeniyle TCK'nun 125. maddesi anlamında suç olarak kabul edilemeyecektir. Nitekim Ceza Genel Kurulunun 03.07.2001 gün ve 132-155 sayılı kararında da; "Allah belasını versin" sözünün Tanrısal ceza dileme ve beddua anlamında olup tahkir ve tezyif içerdiğinden söz edilemeyeceğine işaret edilmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas: 2014/2-328 Karar:2014/386 Tarih: 16/09/2014 

Karar #6

Sanık tarafından söylenen “Allah hepinizi yaksın, geberin, Allah hepinizin belasını versin” biçimindeki sözlerin beddua teşkil edip bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek söz ve davranış niteliğinde olmadığı gözetilmeden sanığın yüklenen suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten BOZULMASINA, 06.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 9.CD.  Esas: 2013/14796 Karar: 2014/5495 Tarih: 06.05.2014

"Allah Belanı Versin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.