Bu Yaptığınız Adalet Mi?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bu Yaptığınız Adalet Mi?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bu Yaptığınız Adalet Mi?" ifadesi, bir kişi veya kurumun attığı adımı veya aldığı kararı eleştirmek, sorgulamak veya değerlendirmek amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, genellikle adalet, doğruluk veya dürüstlük kavramlarına uymadığına inanılan bir eylem veya karara tepki göstermek için kullanılır.

Örnek olarak, bir yetkilinin haksız veya yanlış bir şekilde bir karar aldığını düşünüyorsanız, "Bu Yaptığınız Adalet Mi?" ifadesini kullanarak o kişinin kararının adil olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Bu ifade aynı zamanda genel olarak toplumsal veya ahlaki değerleri vurgulamak veya eleştirmek amacıyla da kullanılabilir. "Bu Yaptığınız Adalet Mi?" ifadesi, bir kişinin veya kurumun tutarlılık veya etik kurallara uymama durumlarında kullanılan bir tepki ifadesidir ve genellikle şüphe, hayal kırıklığı veya öfke duygularını ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Bu Yaptığınız Adalet Mi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdur hâkime hitaben el kol hareketleri yaparak "Bu yaptığımız adalet mi şeklindeki ifade ve davranışları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/2091 Karar: 2014/11967 Tarih: 15.04.2014

"Bu Yaptığınız Adalet Mi?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.