Külhanbeyi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Külhanbeyi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Külhanbeyi" Türkçe'de genellikle argo veya halk dilinde kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kaba, saygısız, agresif veya düzensiz davranışlar sergileyen, toplumsal normları önemsemeyen, serseri tavırlar gösteren kişileri tanımlamak için kullanılır. Külhanbeyleri genellikle hızlı tepkiler veren, şiddete meyilli olan veya düşüncesizce davranan bireyler olarak nitelendirilir.

Külhanbeyleri, çoğu zaman film, dizi veya hikayelerde karakter olarak da kullanılırlar. Bu karakterler, genellikle sokaklarda dolaşan asi kişiler olarak tasvir edilir ve olayları kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırlar. Ancak gerçek hayatta bu terim, olumsuz bir anlam taşıdığından ve saygısız davranışları tanımladığından, kullanırken dikkatli olunmalıdır. Genel olarak, "külhanbeyi" ifadesi, uygun olmayan davranışlar veya asosyal tutumlar sergileyen kişileri tanımlamak için kullanılan bir deyimdir.

Hakaret mi?


Külhanbeyi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın cezaevinde görevli memura yönelik sarf ettiği "Siz külhanbeyi misiniz, buranın külhanbeyi benim, gidin sorumlu müdürünüz mü var başgardiyanınız mı var onu çağırın, o gereğini yapmazsa ben gereğini yaparım" şeklindeki sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4 CD Esas:2012/12265 Karar: 2014/2695 Tarih: 30.01.2014)

Karar #2

Sanığın gazetede yayınlanan köşe yazısında yer alan "Grup sağlık başkanı mı, zorba, külhanbeyi mi?" şeklinde ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas:2015/10881 Karar: 2016/5881 Tarih: 24.03.2016

Karar #3

Somut olayda, sanığın söylediği kabul edilen "Sen kimsin, kendini ne zannediyorsun, başkandan üstün bir insan mısın, külhanbeyi misin" şeklinde ve kaba nitelikteki sözlerin katılan onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/16727 Karar: 2014/21133 Tarih: 11.06.2014

"Külhanbeyi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.