PKK Kafanıza Sıksın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"PKK Kafanıza Sıksın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"PKK Kafanıza Sıksın" ifadesi, terör örgütü PKK'ya veya benzeri aşırılıkçı gruplara öfke veya kin ifade etmek amacıyla kullanılan aşağılayıcı ve tehditkar bir ifadedir. PKK (Kürdistan İşçi Partisi), Türkiye ve diğer bazı ülkeler tarafından terör örgütü olarak kabul edilen bir yapıdır ve çeşitli yasadışı eylemler gerçekleştirmiştir.

Bu ifade, karşıdaki kişiye yönelik saldırgan bir şekilde PKK'nın olumsuz etkilerini dile getirirken, aynı zamanda tehdit ve hakaret içerdiğinden dolaylı olarak saldırgan bir ifadedir. Terörist eylemleri meşrulaştırmak veya öven dil kullanmak, toplumsal huzursuzluğa ve anlaşmazlıklara neden olabilir. İfade, karşılıklı saygı ve hoşgörüyü teşvik eden bir iletişim yerine aşırılıkçı veya şiddet içeren bir yaklaşımı yansıtır. Terörle mücadele ve toplumsal barışın sağlanması, daha yapıcı ve adil bir dil kullanarak, hoşgörü ve anlayış temelinde gerçekleştirilmelidir.

Hakaret mi?


PKK Kafanıza Sıksın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura yönelik söylediği "Allah belamızı versin, PKK kafanıza sıksın" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp beddua ve rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7398 Karar: 2015/11819 Tarih: 24.11.2015

"PKK Kafanıza Sıksın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.