Kıvırtıp Durma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıvırtıp Durma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kıvırtıp Durma" ifadesi, bir kişinin veya grubun, sorulan bir soruya veya eleştirilere yanıt vermek yerine kaçamak yaparak veya konudan kaçarak cevap verme veya durumu saptırma eğilimini eleştirmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin net ve dürüst bir şekilde konuşmaktan kaçındığı, sorumluluktan kaçtığı veya gerçeklere karşı gelmeye çalıştığı durumları anlatmak için kullanılır.

"Kıvırtıp Durma" tabiri, bir kişinin iletişimde samimiyet ve dürüstlüğü yansıtmamasını ifade ederken, başkalarını aldatma veya manipüle etme amacı taşıyan taktikler kullanmaya çalıştığını ima eder. Bu ifade, genellikle kişinin doğrudan ve açık bir şekilde iletişim kurmak yerine dolambaçlı veya kaçamaklı yollarla konuştuğu durumları eleştirmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Kıvırtıp Durma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanık ...'in katılan ...'e söylediği kabul edilen "Psikiyatriye git, tedavi gör, karşımda kıvırtıp durma" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/191 Karar: 2015/9090 Tarih: 26.10.2015

"Kıvırtıp Durma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.