Faşist Polisler

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Faşist Polisler"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Faşist Polisler" ifadesi, polis memurlarının aşırı otoriter veya baskıcı davrandığı durumları ifade eder. "Faşist" terimi, totaliter veya aşırı sağcı politikaları ifade ederken, "faşist polisler" ifadesi, polisin gücünü kötüye kullandığı veya baskıcı bir şekilde davrandığı anlamına gelir.

Hakaret mi?


Faşist Polisler kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdur polis memurlarına hitaben söylediği "Faşist polisler" şeklindeki sözlerinin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve sarsıcı ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/43913 Karar: 2017/11667 Tarih: 25.10.2017

"Faşist Polisler" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.