Kuyruk Acısı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kuyruk Acısı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kuyruk acısı", gerçek anlamda bir ağrıyı ifade ederken, mecaz anlamda ise bir hayal kırıklığı, hüsran veya dezavantaj durumunu temsil eder. Gerçek anlamında, kuyruk acısı, kuyruğun sonunda bulunan sinir uçlarının tahriş olması sonucu ortaya çıkan bir ağrıdır. Bu durum genellikle uzun süreli oturmanın veya hareketsiz kalmaktan kaynaklanır. Bu ağrı, kişinin hareket etmesini zorlaştırabilir ve günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Mecaz anlamında ise, kuyruk acısı bir hayal kırıklığı, hüsran veya dezavantaj durumunu ifade eder. Örneğin, bir kişi bir iş başvurusu yapar ve reddedilirse, bu kişi kuyruk acısı yaşamış olur. Bu durumda, kişi hayal kırıklığına uğrar ve dezavantajlı hisseder. Kuyruk acısı, genellikle beklenen bir sonucun olumsuz olması durumunda ortaya çıkar.

Hakaret mi?


Kuyruk Acısı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılan ...'e daha önce hakkında yaptığı şikâyeti kastederek "Kuyruk acısını mı çıkarıyorsun" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10822 Karar: 2018/7911 Tarih: 23.05.2018

"Kuyruk Acısı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.