Katliamcı Ata

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Katliamcı Ata"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Katliamcı Ata, Atatürk’e hakaret etmek için kullanılan bir küfürdür. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır.

Hakaret mi?


Katliamcı Ata kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sosyal medya vasıtasıyla Atatürk'ün hatırasına yönelik olarak "İnsan ve hayvan öldürmeyi resmi tatil ve bayram kabul eden ülke: Türkiye, Katliamcı Ata’nın ölümünü Dersim Dağları belgeseli ile verse... Bir katliamcının yaptıklarını yazıyorum diye..." şeklinde yazılar yayınlanmasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanan karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 3. CD Esas: 2022/7593 Karar: 2022/4840 Tarih: 22.09.2022

"Katliamcı Ata" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.