Gücünüz Zavallı Katibe Yetiyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gücünüz Zavallı Katibe Yetiyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gücünüz zavallı katibe yetiyor" ifadesi, bir kişinin veya bir grubun, daha zayıf veya düşük statüdeki bir başkasını etkileyebileceği, kontrol edebileceği veya üstünlük kurabileceği anlamına gelir. Bu ifade genellikle güç veya yetki sahibi olan kişilerin, daha düşük mevkide veya etkisiz bir konumda olanları etkilemek veya kontrol etmek amacıyla kullandığı bir tür tehdit veya baskı ifadesidir.

Hakaret mi?


Gücünüz Zavallı Katibe Yetiyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hâkim odasında mahkeme hâkimine söylediği ifadeler Burası senin odan değil, devletin odası, çıkmıyorum, bu olayda abartılacak ne var, gücünüz zavallı katibe mi yetiyor, birçok mahkemeden örnek alırken sizden neden alamadığımı anlamıyorum, zorluk çıkarmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz, ben şimdi baroyu ve Adalet Bakanlığını arayayım, seni şikayet edeyim, gör bakalım neler olacak, benden aldığın reddiyat makbuzlarını geri ver, artık onlar benim malım oldu alamazsın, siz hâkimler bir sürü hata yapıyorsunuz. biz hatalarınızı söyleyince de temyiz et deyip kurtuluyorsunuz, biz de hata yapalım ne olmuş, vekaletname diye tutturuyorsunuz, bir sürü dosyada bu şekilde örnek almam gerekiyor, her dosyaya vekâletname sunarsam vekalet başına 6 TL baro pulu, 3 TL para yatırmam gerekiyor, ne gerek var bunlara, basit bir makbuz örneği  istiyorum, olayı büyütüyorsun, alt tarafı devletin hakimi, ne diye zorluk çıkarıyor, ben avukatım, bazı  şeyleri gayet iyi bilirim) düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığı gibi değer yargısı niteliğine sahiptir.

Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/28440 Karar: 2016/5693 Tarih: 23.03.2016

"Gücünüz Zavallı Katibe Yetiyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.