Kibirli

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kibirli"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kibirli, bir kişinin kendini aşırı derecede beğenmiş, kendini diğerlerinden üstün gören ve başkalarını küçümseyen bir tavır sergilemesi anlamına gelir. Kibirli kişiler, genellikle kendi yeteneklerini ve değerlerini abartılı bir şekilde ifade ederken, diğer insanları hor görme veya aşağılama eğilimindedirler. Kibir, kişinin aşırı özgüven ve kendine güven duygusunun zararlı bir şekilde yükselmesi sonucunda ortaya çıkar ve başkalarını küçümsemek veya hafife almak gibi olumsuz davranışlara yol açabilir.

Kibirli bir kişi, genellikle başkalarının görüşlerine veya önerilere kapalı olabilir, eleştiriyi kabul etmekte zorlanabilir ve başkalarını dinlemekte isteksiz olabilir. Kibir, olumsuz bir tutum sergilemekle kalmaz, aynı zamanda sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebilir ve insanlar arasındaki iletişimi zorlaştırabilir. Kibirli davranışlar, insanların arasındaki uyumu ve işbirliğini zedelerken, alçak gönüllülük, empati ve saygı gibi olumlu değerleri göz ardı eder.

Hakaret mi?


Kibirli kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, "Yine müdürün kindarlığı, kibirli oluşu, kendini beğenmiş hali, o benim cümle devlet terbiyesi ile büyümemiş birinin bu mevkide torpil ile tesadüf sonucu geldiği hissini uyandırıyor" şeklindeki sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31404 Karar: 2016/14250 Tarih: 27.06.2016

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden katılan kastederek yazdığı "...e gönderilen kibirli, bencil, merhametsiz validen sonra ... halkın içinden mütevazi bir vali kazandı, umarım siyasiler onu üzmez" ve "O zaman niye ...'e sürüldüm diye ağlıyor" şeklindeki sözlerinin katıların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40754 Karar: 2017/11656 Tarih: 25.10.2017

"Kibirli" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.