Sözde Avukat

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sözde Avukat"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sözde Avukat" ifadesi, kişinin veya kurumun aslında gerçek bir avukat veya hukukçu olmadığını ima etmek veya ifade etmek amacıyla kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin yetersiz veya düşük nitelikli olduğunu, hukuki konularda yeterli bilgi ve yeteneğe sahip olmadığını vurgulamak veya hukuki konularda iddia ettiği yetkinliği sorgulamak amacıyla kullanılır.

Ancak "sözde avukat" ifadesi, genellikle alay veya eleştiri amacı taşıyan bir ifadedir ve karşı tarafın yeteneksizliğini veya ciddiyetsizliğini vurgulamak amacıyla kullanılır. Bu tür ifadelerin kullanımı, karşı tarafta olumsuz duygusal tepkilere veya gerilime yol açabilir. İletişimde saygılı ve yapıcı bir dil kullanmaya özen göstermek her zaman önemlidir, böylece gereksiz tartışmalar veya olumsuz etkileşimler önlenir.

Hakaret mi?


Sözde Avukat kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın kendisi hakkında icra takibi yapan katılan avukata kat malikleri kurulunca yetki verilmemesi nedeniyle avukata vekâlet verme yetkisi olmadığını düşündüğü yöneticiden söz ederek "Yöneticiden sözde vekâlet alan sözde avukat" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve incitici bir davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/2017 Karar: 2014/9634 Tarih: 27.03.2014

"Sözde Avukat" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.