Sizin Gibiler Yüzünden Bu Avukatlar Zengin Oluyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizin Gibiler Yüzünden Bu Avukatlar Zengin Oluyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sizin Gibiler Yüzünden Bu Avukatlar Zengin Oluyor, bir cümle veya bir ifade olarak anlaşılabilir. Avukat, hukuki mesele ve anlaşmazlıkların çözümlenmesini sağlayan bir meslek sahibi demektir. Bu ifade, avukatların zengin olmasının sebebinin, onlara iş çıkaran veya onlara ihtiyaç duyan kişiler olduğunu ima edebilir.

Hakaret mi?


Sizin Gibiler Yüzünden Bu Avukatlar Zengin Oluyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, ilçe savcısı olarak görev yapan katılan Cumhuriyet savcısı...in sanığın ifadesini aldığı sırada sanığın dosyaya sunduğu yazılı dilekçesinin aynen beyanına geçirilmesi isteğinin reddedilmesi sebebiyle çıkan tartışmada katılana hitaben söylediği "Bana bak, sen görevini yapmıyorsun, görevini yap, hakkımı gasp ediyorsun, senin gibi savcılar yüzünden hakkım gasp edildi, sizin gibiler yüzünden bu avukatlar zengin oluyor" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/11439 Karar: 2015/10906 Tarih: 11.1.2015

"Sizin Gibiler Yüzünden Bu Avukatlar Zengin Oluyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.