Namuslu ve Ahlaklı İş Yapmamak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Namuslu ve Ahlaklı İş Yapmamak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Namuslu ve ahlaklı iş yapmamak" ifadesi, genellikle kişinin dürüstlük, ahlaki değerler ve etik prensiplere uygun bir şekilde davranmadığı veya iş yapmadığı durumları ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin kazanç sağlamak veya hedeflerine ulaşmak amacıyla, ahlaki değerleri veya dürüstlüğü göz ardı ederek yanlış veya etik dışı yolları seçtiğini belirtir.

"Namuslu ve ahlaklı iş yapmamak" terimi, kişinin maddi kazanç veya başarı elde etmek için etik olmayan veya ahlaki olarak kabul edilemez davranışlar sergilediği durumları eleştirmek amacıyla kullanılır. Bu ifade, kişiler arasında dürüstlük ve ahlaki değerlerin önemini vurgularken, aynı zamanda ahlaki olmayan davranışların uzun vadede kişiye ve topluma zarar verebileceğini ifade edebilir. Kısacası, "namuslu ve ahlaklı iş yapmamak" ifadesi, etik ve dürüstlük ilkesine uygunluk konusundaki değerleri yansıtarak, ahlaki çerçevenin dışına çıkmaktan kaçınılması gerektiğini vurgulayan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Namuslu ve Ahlaklı İş Yapmamak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Diş tabibi olan sanığın hakkında tahliye davası açan ve suç tarihinde de iş yerinin elektriğinin kesilmesini sağlayan katılan avukata yönelik söylediği "Senin kişilik problemin mi var, bu işi para için yapmıyor musun, ben sana kat kat para vereyim otur oturduğun yerde, namuslu ve ahlaklı iş yapmadığı" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilme- den, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay  4. CD Esas: 2010/30556 Karar: 2013/8098 Tarih: 21.03.2013

"Namuslu ve Ahlaklı İş Yapmamak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.