Dünkü Çocuktan Emir mi Alacağım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dünkü Çocuktan Emir mi Alacağım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dünkü çocuktan emir mi alacağım" ifadesi, genellikle deneyimsiz veya genç bir kişinin, daha yaşlı veya deneyimli bir kişinin kendisine emir vermesini kabul etmeyeceğini veya onun otoritesini sorguladığını ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle alaycı veya küçümseyici bir ton içerirken, kişinin yaşça veya deneyim açısından üstün olduğunu düşündüğünü belirtir.

"Dünkü çocuktan emir mi alacağım" ifadesi, deneyimsiz veya genç bir kişiye karşı bir üstünlük hissi veya otorite gösterme amacını taşırken, kişinin kendi yeteneklerini veya bilgisini vurgulamayı amaçlar. Bu deyim, kişinin kendisini daha yetkin veya deneyimli hissettiği bir durumda kullanılırken, onun başkalarına emir verme yetkisini sorguladığını veya reddettiğini ifade eder.

Hakaret mi?


Dünkü Çocuktan Emir mi Alacağım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın "Size ne lan, dünkü çocuktan emir mi alacağım" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3018 Karar: 2018/10 Tarih: 15.01.2018

"Dünkü Çocuktan Emir mi Alacağım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.