Benim Paramla Karnınızı Doyuruyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Benim Paramla Karnınızı Doyuruyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Benim paramla karnınızı doyuruyorsunuz" ifadesi, genellikle bir kişinin, diğer kişilerin kendisinden faydalandığını veya emeklerine karşılık olarak yeterince değer verilmediğini düşündüğü durumlarda kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin, diğer kişilerin kendisine karşı saygısız veya haksız olduğunu düşündüğünü ifade eder.

Bu ifade, bazen bir tür şikayet veya suçlama olarak da kullanılabilir ve kişi, diğer kişilerin davranışlarından dolayı kendisini değersizleştirilmiş veya kullanılmış hissettiğini ifade edebilir.

"Benim paramla karnınızı doyuruyorsunuz" ifadesi argo bir ifade olarak kabul edilmez ve açık bir anlamı vardır. Ancak, bu ifade bazen alaycı veya şaka amaçlı olarak da kullanılabilir, bu nedenle kullanımı ve tonlama, konuşma ortamına ve konuşma ortağına uygun bir şekilde ayarlanmalıdır.

Hakaret mi?


Benim paramla karnınızı doyuruyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın sözlerinin (Hemşireye hitaben: Benim paramla karnımızı doyuruyorsunuz, benim vergimle maaş alıyorsunuz, suratsız bir şekilde burada geziyorsunuz kaba söz olduğunun kabul edilmesi karşısında, sanık hakkında hakaret suçundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca beraat karan verilmesi gerektiği gözetilmeden, CMK'nın 223/2-c maddesi uyarınca beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16637 Karar: 2022/15990 Tarih: 23.06.2022

"Benim Paramla Karnınızı Doyuruyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.