Azmışsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Azmışsınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Azmışsınız" ifadesi, Türkçede genellikle bir kişinin ya da bir grup insanın oldukça istekli, hevesli, şevkli ya da coşkulu olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu sözcük, bir durum ya da olay karşısında insanların heyecanlı, enerjik ve motive olduğunu anlatan bir tabirdir.

Hakaret mi?


Azmışsınız hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılanlara yönelik söylediği "Şikayet etmek de işe yaramıyor, siz azmışsınız, siz azmışsınız” şeklinde ve kaba ifade niteliğindeki sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD 2020/10768 Karar: 2020/13556 Tarih: 26.10.2020

"Azmışsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.