Resmi Makamları Yalan Beyanla Kandırmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Resmi Makamları Yalan Beyanla Kandırmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Resmi makamları yalan beyanla kandırmak," kişinin bilerek ve isteyerek yanlış bilgi veya ifadeler kullanarak, devlet veya hükümet gibi resmi kurumları aldatmaya veya manipüle etmeye çalışması anlamına gelir. Bu tür bir davranış genellikle yasa dışı veya etik dışı amaçlarla gerçekleştirilir ve hükümetin veya resmi otoritelerin faaliyetlerini etkileme veya kontrol altına alma amacı taşır.

Bu tür eylemler, hukuki ve ahlaki açıdan ciddi sonuçlar doğurabilir ve toplumun güvenini sarsabilir. "Resmi makamları yalan beyanla kandırmak" terimi, yasalara ve etik değerlere uygun davranmanın önemini vurgularken, resmi makamlara ve otoritelere saygının korunması gerekliliğini hatırlatır. Bu tür manipülatif veya aldatıcı davranışlar, toplumsal düzeni bozabilir ve güvenilirlik kaybına yol açabilir. Bu nedenle, insanların resmi makamlarla doğru ve dürüst iletişim içinde olmaları önemlidir.

Hakaret mi?


Resmi Makamları Yalan Beyanla Kandırmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan avukata hitaben yazdığı yazıda geçen "Karşı tarafla görüşen avukata ne denir, eğer karşı tarafla anlaşarak müvekkilini harcıyorsa ya da olayı dönüp dolaştırıp devlete kazık atma biçimine dönüştürüyorsa, böylesine iyi şeyler denebilir mi, bir avukat müvekkilini ya da devletin bizatihi kendisini çıkarı doğrultusunda kullanıyorsa, bir avukatın karşı taraf ile anlaşmaya çalışması ahlaki midir, resmi makamları yalan beyanlarla kandırmak bir hukuk adamına yakışmakta mıdır" şeklindeki sözlerin katıların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39527 Karar: 2017/8885 Tarih: 13.09.2017

"Resmi Makamları Yalan Beyanla Kandırmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.