Sen Nasıl Amirsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Nasıl Amirsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Nasıl Amirsin?" bir Türk deyimi olarak kullanılan bir ifadedir ve genellikle alaycı veya eleştirel bir anlam taşır. Bu ifadeyle kişi, karşısındaki kişinin kendisini üstün veya yetkili bir konumda görmesine rağmen, aslında o kişinin yöneticilik veya liderlik vasıflarını yeterince yerine getiremediğini, beklentileri karşılayamadığını veya sorumluluklarını doğru şekilde idare edemediğini ima eder.

Bu ifade, genellikle bir kişinin kendisini öne çıkaran veya yetki sahibi gibi gösteren fakat bu rolü gerektiği gibi yerine getiremeyen durumları eleştirmek veya alay etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Sen Nasıl Amirsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müşteki ...'e söylediği kabul edilen "Allah belan versin, sen nasıl amirsin" şeklinde ve müşteki...'e söylediği kabul edilen "Sen kimsin lan" biçimindeki sözlerinin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı ile beddua niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine her iki müştekiye yönelik hakaret suçundan ayrı ayrı mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/1011 Karar: 2018/584 Tarih: 22.01.2018

"Sen Nasıl Amirsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.