Polis Oldun da Ne Oldun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Polis Oldun da Ne Oldun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Polis oldun da ne oldun" ifadesi, genellikle bir kişinin bir pozisyon veya yetki kazanmasına rağmen, bu durumun onun davranışlarını veya tutumunu değiştirmediğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin yeni bir durum veya rol edinmesine rağmen, onun hala önceki kişiliği veya alışkanlıklarını sürdürdüğünü vurgulayarak kullanılır.

Bu deyim, bazen bir kişinin yetki veya prestij kazanmasına rağmen, bu durumu kullanarak kendini beğenmiş veya aşırı özgüvenli bir şekilde davranması durumunda da kullanılabilir. Aynı zamanda, kişinin yetki veya pozisyonuna rağmen saygı, özgüven ve dürüstlük gibi değerleri unutmadığına vurgu yapmak amacıyla da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Polis Oldun da Ne Oldun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, "Ulan yaka numaranı ver, polis oldun da ne oldu" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın şikayetçiye yönelttiği sözlerin şikâyetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/30340 Karar: 2014/11965 Tarih: 15.04.2014

"Polis Oldun da Ne Oldun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.