Kuzu Gibi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kuzu Gibi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kuzu gibi" ifadesinde, kuzu hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılan bir kelime. Gerçek anlamda, kuzu bir hayvandır ve genellikle saf, masum ve zayıf olarak nitelendirilir. Mecaz anlamda ise, kuzu bir kişinin saf, masum veya kolay manipüle edilebilen bir karaktere sahip olduğunu ifade eder. Ancak, bu ifade bazen alaycı veya küçümseyici bir tonla kullanılabilir ve kişiyi aşağılama amacı taşıyabilir. İfadeyi kullanırken, iletişimde saygılı bir dil kullanmak ve karşı tarafı aşağılamaktan kaçınmak önemlidir.

Hakaret mi?


Kuzu Gibi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın kimliğini katılana fırlatarak "Doğuda teröristlere bir şey yapamıyorsunuz, kuzu gibisiniz, buraya gelince aslan kesiliyorsunuz" şeklinde ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/17658 Karar: 2016/1580 Tarih: 02.02.2016

"Kuzu Gibi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.