Kaktırma Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaktırma Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Kaktırma Lan” ifadesi argo bir ifadedir ve “Kaktırmak” fiilinin emir kipi olan “Kaktırma” kelimesi ile “Lan” kelimesinin birleşmesiyle oluşmuştur. “Kaktırmak” kelimesi ise bir şeyi yapmaya zorlamak anlamına gelir.

Hakaret mi?


Kaktırma Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanık ...'in katılana hitaben söylediği kabul edilen "Kaktırma lan" şeklindeki sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41938 Karar: 2017/11306 Tarih: 18.10.2017

"Kaktırma Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.