Adam Gibi Dikiş Alın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Gibi Dikiş Alın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam gibi dikiş alın" ifadesi, Türkçede iyi ve düzgün bir şekilde dikiş atılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır. Bu ifade, dikiş işinin özenle ve titizlikle yapılması gerektiğine dikkat çekmek için kullanılabilir. Genellikle, dikiş atma işlemine özen gösterilmesi ve işinin ehli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtmek amacıyla kullanılır. Bu ifade, günlük konuşmalarda dikiş işiyle ilgili olarak beklentilerin yüksek olduğunu belirten bir anlam taşır.

Hakaret mi?


Adam gibi dikiş alın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Hasta tarafından ebeye hitaben: Nasıl dikiş alıyorsunuz. adam gibi dikiş alın) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/6384 Karar: 2019/13601 Tarih: 02.10.2019

"Adam Gibi Dikiş Alın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.