Al Amına Koyduğumun Kelepçesini

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Al Amına Koyduğumun Kelepçesini"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Al Amına Koyduğumun Kelepçesini" cümlesi kişinin kelepçe takmaktan kaçınmak için söylediği argo ifadelerdir. Burada aslında kelepçeye hakaret etmektedir. Kişi bulunduğu durumdan mutlu değildir. Bu sebeple cümleyi kurmaktadır.

Hakaret mi?


Al Amına Koyduğumun Kelepçesini kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda sanığın müştekilere hitaben söylediği ifadelerin (Kolluk görevlilerine hitaben: Tak ya tak, kelepçeden korkanın anasın sinkaf etsinler, al amına koyduğumun kelepçesini, korkanın anası sinkaf etsinler lan, sen kimsin) müştekinin onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söylem niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 10. CD Esas: 2019/5197 Karar: 2020/1194 Tarih: 20.02.2020

"Al Amına Koyduğumun Kelepçesini" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.