Hayali Şirket Kurmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hayali Şirket Kurmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hayali bir şirket kurmak, gerçek dünyada fiziksel varlık taşımayan ve ticari faaliyet göstermeyen, sadece kâğıt üzerinde var olan bir şirket yaratma eylemidir. Bu tür bir şirket, genellikle eğitim, simülasyon veya kurgusal senaryolar için kullanılır. Hayali şirketler, iş planları, organizasyon yapıları, ürün veya hizmet konseptleri gibi ticari unsurları içerebilir. Bu tür faaliyetler, iş yönetimi becerilerini geliştirmek, iş stratejilerini denemek veya eğitim amaçları için kullanılabilir.

Hayali şirket kurma süreci, gerçek dünyadaki iş kurma süreçleriyle benzerlikler taşıyabilir. İş fikrinin geliştirilmesi, hedef pazarın belirlenmesi, organizasyon yapısının oluşturulması, gelir ve gider projeksiyonları gibi adımlar atılabilir. Hayali şirketler aynı zamanda girişimcilik veya iş yönetimi derslerinde öğrencilere pratik deneyim kazandırmak, stratejileri test etmek veya yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Hayali Şirket Kurmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Haber içeriğindeki ifadeler (Mahrukatçılar odasında yaptığı usulsüzlükten ötürü haber edilmemesi, yurdu TSK'ya fahiş fiyatla satıp generalinden albayına kadar insanların işinden edilmesini sağlaması, altı tane sahte hayali şirket kurulman) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10816 Karar: 2018/10557 Tarih: 02.07.2018

"Hayali Şirket Kurmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.