Vermiyorum Ulan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Vermiyorum Ulan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Vermiyorum Ulan ifadesi hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılan bir deyimdir. Gerçek anlamıyla, birine bir şey vermek istemediğinizi ya da vermeyeceğinizi ifade eder. Mecaz anlamıyla ise, birine yardım etmeyi ya da destek vermeyi reddetmek anlamına gelir. Bu deyim, genellikle bir espri ya da şaka şeklinde kullanılır ve biraz argo bir ifadedir.

Hakaret mi?


Vermiyorum Ulan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin (Polislere hitaben: Siz kim oluyorsunuz da benim kimliğimi istiyorsunuz, vermiyorum ulan size) katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32493 Karar: 2022/8199 Tarih: 23.03.2022

"Vermiyorum Ulan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.