Madem Bilmiyorsunuz Niye Doktorluk Yapıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Madem Bilmiyorsunuz Niye Doktorluk Yapıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Madem Bilmiyorsunuz Niye Doktorluk Yapıyorsunuz, bir doktorun bilgisizliğini veya yetersizliğini eleştirmek için kullanılan bir sorudur. Madem, eğer öyleyse veya öyle ise anlamına gelir. Bilmiyorsunuz, bilmeme veya bilgisiz olma durumunu ifade eder. Niye, neden veya sebep anlamına gelir. Doktorluk Yapıyorsunuz, doktor olarak çalışma veya doktorluk mesleğini icra etme anlamına gelir. Bu yüzden Madem Bilmiyorsunuz Niye Doktorluk Yapıyorsunuz, eğer bilgisiz veya yetersiz iseniz neden doktor olarak çalışıyorsunuz demektir.

Hakaret mi?


Madem Bilmiyorsunuz Niye Doktorluk Yapıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın görevli doktora hitaben söylediği "İşinizi ben mi öğreteceğim, madem bilmiyorsunuz, niye doktorluk yapıyorsunuz, işi bilen biri gelsin, bizim paramız ile burada çalışıyorsunuz" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözleri katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığı gözetilmeden sanığa mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/44460 Karar: 2017/14997 Tarih: 18.12.2017

"Madem Bilmiyorsunuz Niye Doktorluk Yapıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.