Sen Ne Haltsın?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Ne Haltsın?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Ne Haltsın?" ifadesi, Türk argosunda kullanılan bir deyimdir ve oldukça kaba, aşağılayıcı veya alaycı bir anlam taşır. Bu ifadeyle kişi, karşıdaki kişinin genel durumunu veya kimliğini küçümseyici bir şekilde sormaktadır. "Hal" kelimesi, bir kişinin durumunu veya ruh halini ifade ederken kullanılırken, "sen ne haltsın?" ifadesi bu anlama argo bir üslup ekleyerek yaklaşmaktadır.

Bu ifade, genellikle karşıdaki kişiyi küçümsemek, aşağılamak veya alay etmek amacıyla kullanılır. Kullanan kişi, muhatabının durumunu veya kimliğini aşağılama veya alay etme amacı güdebilir. Bu tür ifadeler, hoşgörüsüz veya saygısız bir dil kullanımına örnek olarak gösterilebilir. Dikkatli ve saygılı bir iletişimde bulunmak, insanlar arasındaki ilişkilerin sağlığını korumak adına önemlidir.

Hakaret mi?


Sen Ne Haltsın? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın adliyeye girmek isterken adliyenin C Blok kapısının duruşma için Avrupa Birliği'nden gelecek gözlemcilere tahsis edildiğinden diğer kapıdan geçmesi gerektiğini söyleyen görevli polis memuru katılana "Sen kimsin de beni sokmuyorsun lan, ben istediğim yerden girerim, sen ne haltsın da beni zorluyorsun" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3832 Karar: 2015/3253 Tarih: 24.06.2015

"Sen Ne Haltsın?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.