Mahalle Karısı Gibisin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mahalle Karısı Gibisin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Mahalle Karısı Gibisin" ifadesi, genellikle bir kişiye, genellikle kadına yönelik olarak, düşüncesizce, dedikoducu veya gereksiz yere başkalarının işleriyle ilgilenen bir şekilde davrandığını ima etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin sosyal hayatta veya ilişkilerde aşırı meraklı, huzursuz veya karışık bir tavır sergilediğini vurgular.

"Mahalle Karısı Gibisin" ifadesi, kadınları gereksiz yere dedikodu yapmak veya sürekli başkalarının işlerini takip etmekle ilişkilendiren geleneksel bir yaklaşıma dayanır. Bu ifade, genellikle kadınları basit veya anlamsız şeylerle ilgilenen kişiler olarak aşağılamak veya küçümsemek amacıyla kullanılır. Ancak, bu tür ifadeler cinsiyetçi ve aşağılayıcı olabilir, bu nedenle nezaket kurallarına uygun olmayan bir dil kullanmaktan kaçınılmalıdır. İletişimde daha hoşgörülü ve saygılı bir dil kullanmak, olumsuz etkileşimleri önlemeye yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Mahalle Karısı Gibisin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Terbiyesiz, cahil memur, sen nasıl müdürsün, mahalle karılan gibi konuşuyorsunuz, sokak insanları gibisiniz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas:2020/25941 Karar: 2020/18766 Tarih: 08.12.2020

Karar #2

Olay günü sanığın müştekiye söylediği "Seni müdür olarak görmüyorum, mahalle karısı gibisin" şeklinde kaba ve nezaket dışı davranış niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25611 Karar: 2016/6277 Tarih: 29.03.2016

"Mahalle Karısı Gibisin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.