Kafan Basmıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kafan Basmıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kafan basmıyor, Türkçe’de bir şeyi anlamadığını veya kavrayamadığını ifade eden bir deyimdir.

Hakaret mi?


Kafan Basmıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü iddianame anlatımına göre sanığın katılana söylediği "O zaman beni neden rahatsız ediyorsun, senin kafan basmıyor mu, zekân kıt mı" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/37931 Karar: 2017/9319 Tarih: 20.09.2017

"Kafan Basmıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.