Gavur

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gavur"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gavur" genellikle Türkçe'nin dışında bir dil veya din konuşan veya bu dini ve kültürel inançlara sahip olan kişilere yönelik aşağılayıcı bir tabir olarak kullanılan bir terimdir. Bu terim, özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve sonrasında Hristiyan, Yahudi veya diğer dini veya etnik azınlıklara yönelik ayrımcılık veya önyargı içeren bir anlam taşır. "Gavur" kelimesi, bu anlamının yanı sıra, zaman zaman gayri Müslim olmayanların tümünü veya dini farklılıkları nedeniyle kişilere yönelik hakaret içeren bir dil kullanma amacı taşıyan kötü bir tabir olarak da kullanılabilir.

"Gavur" terimi tarihsel ve kültürel bağlamda incelendiğinde, ayrımcılığa veya önyargıya dayanan bir dil kullanımına işaret eder. İnsanlar arasında hoşgörü, saygı ve anlayış temelinde iletişim kurmak, farklılıkları kabul etmek ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek önemlidir. Terimlerin kullanımında dikkatli olunmalı ve diğer insanların duygularını incitmemek amacıyla saygılı bir dil kullanılmalıdır.

Hakaret mi?


Gavur kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılan polis memurunun ... Adliyesi girişinde görevli olduğu, olay tarihinde sanık ile eşi ve kayınvalidesinin birlikte adliyeye gelerek içeri girmek istedikleri, katılanın sanıktan kapı tipi metal detektörden geçmesini istediği, ancak sanığın buna karşı çıkması sebebiyle aralarında tartışma çıktığı ve sanığın üzerine yürüdüğü, katılana yönelik "Gavur polisisiniz, böyle devlet olmaz, sizin maaşınızı ben veriyorum" şeklinde sözler söylediği olayda, sanığın kendisi ve yakın akrabalarına yönelik katılan polis memurunun tutum ve davranışlarından duyduğu rahatsızlık sonucu kullandığı anlaşılan bu sözlerin katılanın şahsi ve mesleki itibarını hedef almaması, yapılan uygulama nedeniyle katılanın eylemlerine yönelik bulunması, somut olay bir bütün halinde değerlendirildiğinde söz konusu ifadelerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta değil kaba söz ve ağır eleştiri mahiyetinde olması karşısında, hakaret suçunun unsurlarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2017/18-783 Karar: 2019/215 Tarih:14.03.2019

"Gavur" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.