Konuşma Özürlü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Konuşma Özürlü"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Konuşma özürlü" ifadesi, bir kişinin normalden farklı veya düzensiz bir şekilde konuştuğunu ifade eden bir deyimdir. Bu ifade genellikle dil veya konuşma yeteneklerindeki bir eksikliği veya bozukluğu ifade ederken, kişinin iletişimde zorluk yaşadığı anlamını taşır.

"Konuşma özürlü" terimi, dil gelişimi veya konuşma becerileri açısından yaşanabilecek sorunları vurgularken, kişinin seslerin, kelimelerin veya cümlelerin düzgün bir şekilde üretiminde veya anlaşılmasında güçlük yaşadığını belirtir. Bu terim, dil veya konuşma terapisi gerektiren durumları ifade etmek için kullanılırken, aynı zamanda kişilerin iletişim zorluklarına anlayış ve saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayabilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin alaycı veya incitici bir şekilde kullanılmaması ve kişilerin dil veya konuşma zorluklarına duyarlı bir yaklaşım sergilemeleridir.

Hakaret mi?


Konuşma Özürlü kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Sanığın bir televizyon programında katılana yönelik sarf ettiği eleştirisel ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin (Devlet hastanesi başhekimine hitaben: Konuşma özürlü) muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...   Yargıtay 18. CD Esas: 2018/7918 Karar: 2019/3539 Tarih: 20.02.2019

"Konuşma Özürlü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.