Götüne Sok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götüne Sok"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Götüne sok, Türkçe’de kaba ve küfürlü bir ifadedir. Genellikle birine kızgınlık, nefret veya alay duygularını ifade etmek için kullanılır. İngilizce’de “stick it up your ass” veya “shove it up your ass” gibi karşılıkları vardır. Almanca’da ise “steck es dir in den Arsch” veya “schieb es dir in den Arsch” gibi çevrilebilir1. Bu ifadeyi kullanırken dikkatli olmanızı tavsiye ederim, çünkü çok saygısız ve saldırgan algılanabilir.

Hakaret mi?


Götüne Sok kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Eylemin (İnfaz koruma memuruna hitaben: Al bu ilaçları götüne sok) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...   Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9476 Karar: 2015/13011 Tarih: 09.12.2015
Karar #2
(Sanığın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hitaben yayınladığı "Saat 15.00'da PKK karakol basıyor, ellinin üzerinde şehit ve yaralı var, başbakan denen g.t kılı maçta gülüp elleniyor, bakanlar elmalı güreşinde seçim yatırımında tribün geziyor, herkesin olaydan haberi var, Tayyip denen ayran suyu da çıkmış 400 vekil olsaydı şehit olmazdı diyor, bu PKK yerden çıkmadı, AKP 13 yılda kendi çıkarı için IŞİD ve PKK'yı yuvarlandırdı, kimse inanmaz artık yalanlarına, kendi çıkarın için kan döküyorsun, dağdaki asker senin seçim malzemen olamaz, Tayyip şimdi kazığı kendi götüne soktun işte şeklindeki yazıya ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmediğinden, sanık ve müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...   Yargıtay 16. CD Esas: 2019/5900 Karar: 2020/800 Tarih: 08.02.2020
Karar #3
İncelenen somut olayda, müştekinin şüphelinin kendisine "Se adam mısın, al bu çiçekleri götüne sok" şeklindeki sözlerle hakaret ettiğini belirtip şikayetçi olduğu, tanıklar... ve...'in de aynı şekilde beyanda bulunmaları karşısında, şüphelinin eyleminin sübut bulup bulmadığı hususunun lehine ve aleyhine toplanacak tüm kanıtların mahkemece birlikte tartışılıp değerlendirilmesi gerektiği, hakaret suçunun CMK'nın 253. maddesi gereğince uzlaşmaya tabi olduğu, soruşturma dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ve bu karara yapılan itirazın reddedilmesi hukuka aykırıdır.   Yargıtay 4. CD Esas: 2020/20354 Karar: 2020/11427 Tarih: 13.10.2020

"Götüne Sok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.