Adam Gibi Davran

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Gibi Davran"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam gibi davran" ifadesi, genellikle olumlu bir şekilde, bir kişiden ya da bir grubunun daha olgun, sorumluluk sahibi, dürüst ve erdemli bir şekilde davranmasını isteyen bir deyimdir. Bu ifade, kişinin daha iyi bir davranış sergilemesi veya daha olgun bir tavır takınması gerektiğini vurgular.

"Adam gibi davran" ifadesi, genellikle olumsuz bir dile ve iyi niyete sahip bir ton kullanılarak kullanılır. Bu ifade, bir kişinin daha olgun ve sorumlu bir şekilde hareket etmesini veya daha adil ve etik bir tutum sergilemesini isteyen bir tavsiye veya istektir. Bu ifadeyle bir kişi, başkalarına karşı daha saygılı, dürüst ve adaletli olunması gerektiğini vurgulayabilir.

Hakaret mi?


Adam Gibi Davran kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yakınana sarf ettiği "Sen ne biçim doktorsun, adam gibi davran şeklindeki ayıplı davranışları üzerine söylenen sözlerinin hakaret suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden, sanığın unsurları itibariyle oluşmayan suçtan beraati yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/37921 Karar: 2013/24529 Tarih: 30.10.2013

"Adam Gibi Davran" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.