Saray Soytarısı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saray Soytarısı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saray soytarısı" ifadesi, tarihsel olarak kraliyet saraylarında veya soylu ailelerin çevresinde eğlence amacıyla çalışan ve genellikle şaka, taklit, mizah ve komedi yoluyla insanları güldüren kişiyi tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. Bu kişiler, sarayın içindeki resmi ve ciddi atmosferi hafifletmek, eğlence sağlamak ve zaman zaman da danışmanlık rolü üstlenmek amacıyla istihdam edilmişlerdir. Saray soytarısı, hem halkın hem de soyluların arasında hoş bir ahenk yaratmak için kullanılan bir araç olarak görülmüştür.

Ancak, "saray soytarısı" tabiri günümüzde sadece tarihsel bir bağlamda kullanılmamaktadır. Aynı zamanda, hükümet yetkilileri veya liderlerin politikalarını eleştiren veya onların kararlarını alaycı bir şekilde yorumlayan kişileri tanımlamak için de kullanılabilir. Bu bağlamda ifade, liderlere yöneltilen eleştirileri ifade ederken veya belirli bir politikanın veya durumun mantıksızlığını vurgularken kullanılır. Yani "saray soytarısı" ifadesi, bir kişinin veya grubun, toplumda veya politik arenada, eleştirel veya mizahi bir rol üstlendiğini ifade ederken kullanılan bir tabirdir.

Hakaret mi?


Saray Soytarısı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Mağdura karşı "Saray soytarısının sözde vatansever eşi olacak kahpe soyu, hadi şimdi de ekranlarda gözyaşı dök, dökemezsin değil mi, giden canlar yüce Türk milletinin asil evlatları çünkü, senin ağzın onları telaffuz edemez, çarpılır gidersin, zaten şeklin şemalin yok it soyu" şeklinde yazı yazılması biçiminde gelişen eyleme ilişkin) bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/1392 Karar: 2018/1295 Tarih: 25.04.2018

"Saray Soytarısı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.