Ter Kokuyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ter Kokuyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Ter kokusu, vücudun ter bezleri tarafından üretilen ve genellikle terle birlikte ortaya çıkan bir kokudur. Ter bezleri, vücudun sıcaklığını düzenlemek için ter üretir. Ter, vücutta bulunan bakterilerle etkileşime girdiğinde ter kokusu oluşur.

Ter kokusu, birçok insan için rahatsız edici olabilir ve sosyal etkileşimleri olumsuz etkileyebilir. Ancak, ter kokusunu önlemek ve tedavi etmek mümkündür. İyi hijyen alışkanlıkları, doğru kıyafet seçimi ve antiperspirant kullanımı ter kokusunu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, ter bezlerinin aşırı aktif olduğu durumlarda doktorunuzla konuşarak ilaç tedavisi de düşünülebilir.

Hakaret mi?


Ter Kokuyor  kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın koluna giren katılana söylediği "Bu asker çok pis ter kokuyor, koluna girmesin" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4478 Karar: 2015/6698 Tarih: 07.10.2015

"Ter Kokuyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.