Sülük

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sülük"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sülük, kan emerek beslenen bir hayvan türüdür. Sülükler, halkalı solucanların alt gurubundandır. Tatlı su, kara ve denizlerde yaşarlar.

Hakaret mi?


Sülük kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanın elektronik posta adreslerine... tarihi ve sonrasında birden çok kez gönderilen imzasız mesajlarda "Haysiyetsiz, sülük, aptal, aciz, cahil, korkak, ezik, şerefsiz hayatı tercih ediyorsun" gibi birçok hakaret ve tehdit içerikli ifadeler bulunması, bu mesajların sanığın kullandığı IP numarası üzerinden gönderildiğinin sabit olması karşısında, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen yazılı gerekçelerle, sanık hakkında beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas:: 2014/30065 Karar: 2015/22375 Tarih: 27.02.2015

"Sülük" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.