İhanet

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İhanet"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İhanet, güvenilen bir kişi veya kurumun, beklenen sadakat ve doğruluk göstermeyerek, birini veya bir şeyi zarara uğratması veya aldatmasıdır. İhanet, genellikle bir ilişkide veya güvene dayalı bir durumda gerçekleşir ve duygusal veya maddi zararlara yol açabilir. İhanet, güvenilen bir kişi, kurum veya topluluk ile olan anlaşmaların, bağlılıkların veya sadakatin bilinçli bir şekilde çiğnenmesi veya ihlal edilmesi durumunu ifade eder. Bu, genellikle başkalarının zararına veya çıkarlarına aykırı olarak gerçekleştirilir. İhanet kavramı, insan ilişkilerinin temelinde yatan güven unsuruyla yakından ilişkilidir. Bir kişi veya grup, güven duyulduğunda, sadakat, dürüstlük ve sözünde durma gibi değerleri korumakla yükümlüdür. İhanet, bu değerleri çiğneyerek, karşılıklı güvenin sarsılmasına ve ilişkilerin bozulmasına neden olabilir. İhanetin etik, duygusal ve toplumsal boyutları vardır ve genellikle ciddi sonuçlar doğurabilir.

Örnek olarak, bir dostluk ilişkisinde ihanet, güvendiğiniz bir arkadaşın sırlarını ifşa etmesi veya sizi arkadan vurması anlamına gelebilir. İş ilişkilerinde ise, güvenilirlik ve iş ahlakına uygun davranmamanın sonucunda ihanet yaşanabilir. Ayrıca, siyasi arenada veya uluslararası ilişkilerde, bir ülkenin başka bir ülkeye ihanet etmesi, ittifakların bozulmasına ve diplomatik krizlere yol açabilir. İhanetin çeşitli formları ve sonuçları olabilir, ancak genel olarak güven ve bağlılığın ihlali olarak tanımlanabilir.

Hakaret mi?


İhanet kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın resmi nikâhlı eşine hitaben söylediği kabul edilen "İhanet ediyorsun, adın batsın, nankör, açgözlü, görmemiş" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12901 Karar: 2018/12942 Tarih: 15.10.2018

"İhanet" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.