Şirret

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şirret"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şirret, genellikle kötü niyetli, kurnaz ve hilekar bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkar. Şirretlik, başkalarını aldatma, manipüle etme ve zarar verme amacı güden davranışları ifade eder. Şirretlik, toplumda hoş karşılanmayan bir özellik olarak kabul edilir ve genellikle negatif bir anlam taşır.

Şirretlik, birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Örneğin, bir kişi başkalarının güvenini kötüye kullanarak onları kandırabilir veya arkasından dedikodu yapabilir. Ayrıca, başkalarının işlerini bozmak veya haksız yere avantaj sağlamak için planlar yapabilir. Şirretlik, genellikle kişinin kendi çıkarları için başkalarını manipüle ettiği durumlarda ortaya çıkar. Şirretlik, toplumda güveni zedeler ve ilişkileri bozar. Şirretlik yapan kişiler genellikle başkaları tarafından güvenilmez ve itibarsız olarak görülür. Bu nedenle, dürüstlük ve adalet gibi değerlere önem vermek ve şirretlikten kaçınmak önemlidir.

Hakaret mi?


Şirret kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Manyak, şirret, terbiyesiz kadın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanığın ileri sürdüğü temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki bozma düşüncesine aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4685 Karar: 2018/5417 Tarih: 11.04.2018

"Şirret" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.