Evde Sinirlenmiş Burada Bize Hava Atıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Evde Sinirlenmiş Burada Bize Hava Atıyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Evde Sinirlenmiş Burada Bize Hava Atıyor, bir Türkçe deyimdir. Bu deyim, bir kişinin evdeki sorunları yüzünden sinirli olduğunu ve bunu başkalarına göstererek kendini üstün hissetmeye çalıştığını anlatır.

Hakaret mi?


Evde Sinirlenmiş Burada Bize Hava Atıyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Hâkime hitaben: Hâkim hakim değil ki kabadayılık yapıyor, sabah evde kızıp sinirini bizden çıkartıyor, evde sinirlenmiş burada bize hava atıyor) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına……

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9238 Karar: 2015/13195 Tarih: 09.12.2015

"Evde Sinirlenmiş Burada Bize Hava Atıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.