Hırsızın Önde Gideni

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hırsızın Önde Gideni"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hırsızın önde gideni" deyimi, kötü niyetli veya suçlu bir kişinin diğerlerine kıyasla daha becerikli, deneyimli veya etkili olduğunu ifade eden bir ifadedir. Bu ifade, bir durumu veya grubu değerlendirirken en dikkat çekici veya etkili kişinin genellikle en olumsuz olanı olduğunu vurgulamak için kullanılır. Bu deyim, kişinin veya grubun en olumsuz yönlerinin diğerlerine göre daha belirgin olduğu durumları tanımlamak için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Hırsızın Önde Gideni kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kendisine ait Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde müştekiye "Fırıldak" ve "Hırsızın önde gideni, tescilli" şeklinde sarf ettiği sözlerin rahatsız edici ve müştekinin öne çıkan siyasi kimliği gereği şok edici, onur kırıcı ve eleştiri sınırını aşan, katılanın şeref ve itibarını rencide edebilecek boyutta olması nedeniyle hakaret suçunun yasal öğelerinin oluştuğunun kabulü gerekmektedir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/34939 Karar: 2021/9068 Tarih: 15.03.2021

"Hırsızın Önde Gideni" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.