Kara

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kara"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kara gerçek ve mecaz anlamı, bir şeyin gerçek anlamı ve sembolik anlamını ifade eder. Kara gerçek, doğrudan algılanabilen ve somut olan gerçeklikleri ifade ederken, mecaz anlamı, sembolik veya mecazi anlamları temsil eder. Bu iki kavram, dilin gücünü ve çoklu anlamını vurgular.

Kara gerçek, somut ve gerçek olan anlamı ifade eder. Örneğin, "Kara kedi" ifadesi, gerçek anlamda bir siyah renkteki bir kediye atıfta bulunur. Bu anlam, gözle görülebilen ve somut olarak algılanabilen bir gerçekliği ifade eder. Mecaz anlamı ise sembolik veya mecazi anlamları temsil eder. Bu anlam, gerçekliğin ötesinde bir anlam taşır. Örneğin, "Kara kedi" ifadesi, bir şanssızlık veya uğursuzluk sembolü olarak kullanılabilir. Bu durumda, kara kedi sembolik bir anlam taşır ve gerçek anlamından farklı bir anlam ifade eder.

Genel olarak, kara gerçek ve mecaz anlamı, dilin gücünü ve çoklu anlamını vurgular. Dil, sadece somut gerçekleri ifade etmek için değil, aynı zamanda sembolik ve mecazi anlamları da ifade etmek için kullanılır. Bu da dilin zenginliğini ve esnekliğini gösterir.

Hakaret mi?


Kara kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdura söylediği kabul edilen "O kara Kürt" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil, olgu veya sövme niteliğinde bulunmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, beraat kararı yerine şikâyete tabi olmayan görevliye hakaret suçundan şikâyet yokluğu nedeniyle düşme kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/18497 Karar: 2013/31877 Tarih: 11.12.2013

Karar #2

Sanığın ”Suça konu yazının hemen başlığında, soyadı "Beyaz" olan katılana "Kara" yakıştırması yapılarak; karanlık iş/düşünce vs. ima edilmesi, Yazı içeriğinde de: " bilmiyorsan sus, adam sansınlar" sözünün mefhum-u muhalifi itibariyle, "sen adam değilsin" biçiminde aşağılayıcı ifadeye yer verilmesi, ifade özgürlüğü sınırları kapsamını aştığı ve katılanın şeref ve saygınlığını rencide edecek sövme niteliğini taşıdığı anlaşılmakla Bağcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 29.11.2004 gün ve 3803-3069 sayılı kararının, sanığa yüklenen basın yoluyla sövme suçunun unsurlarının oluştuğu nazara alınmadan cezalandırılması yerine beraatına karar verilmesi isabetsizliğinden BOZULMASINA,

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Karar: 4-65/70 Tarih: 20.03.2007

"Kara" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.