Karı Kılıklı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karı Kılıklı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karı Kılıklı terimi, bir kişinin kadın kıyafetleri giymesini veya kadın gibi davranmasını ifade eder. Bu terim, toplumda farklı tepkilere yol açabilir ve genellikle şaşkınlık, şüphe ve hatta bazen patlama gibi güçlü duyguları tetikleyebilir. Karı Kılıklı terimi, genellikle erkeklerin kadın kıyafetleri giyerek veya kadın gibi davranarak kendilerini ifade etmeleri durumunda kullanılır. Bu durum, toplumda sıklıkla alay konusu olabilir ve bazen hoş karşılanmayabilir.

Karı Kılıklı teriminin kökeni ve kullanımı, toplumun normlarına ve değerlerine bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda, bu terim cinsiyet kimliği ve ifadesiyle ilgili bir deneyimi ifade edebilirken, diğer durumlarda sadece bir kostüm veya şaka olarak görülebilir. Karı Kılıklı teriminin toplumda nasıl algılandığı ise kişiden kişiye değişebilir. Kimi insanlar bu durumu kabul ederken, kimileri tarafından da hoş karşılanmaz. Genel olarak, Karı Kılıklı terimi, cinsiyet kimliği ve ifadesi konusunda toplumda tartışmalara yol açabilir. Bu terimi kullanmak veya kullanmamak kişisel tercihlere bağlıdır. Ancak, herkesin saygı gösterilmesi ve hoşgörülü olunması gerektiği unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Karı Kılıklı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığa olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda, sanığı müştekiye söylediği kaba ifade niteliğindeki sözlerin (Hastanede tartıştığı memura hitaben: Karı kılıklı, yazıklar olsun senin delikanlılığına) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16069 Karar: 2022/16286 Tarih: 29.06.2022

"Karı Kılıklı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.