Onur ve Haysiyetle Bağdaşmayan Gayriahlaki Tavırlar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Onur ve Haysiyetle Bağdaşmayan Gayriahlaki Tavırlar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Onur ve Haysiyetle Bağdaşmayan Gayriahlaki Tavırlar, bir kişinin veya kurumun toplumun ahlaki değerlerine, yasalara veya mesleki etik kurallarına aykırı davranışlarda bulunmasıdır. Bu davranışlar, kişinin veya kurumun saygınlığını, güvenilirliğini ve itibarını zedeler. Örneğin, bir işverenin çalışanlarına mobbing uygulaması, bir memurun yasaklanmış bir işte çalışması veya bir kooperatif yöneticisinin akrabalarını kayırması bu tür davranışlara örnek olabilir.

Bu tür davranışlar, hem hukuki hem de ahlaki açıdan sorumluluk gerektirir. Kişi veya kurum, bu davranışlarından dolayı yargılanabilir, cezalandırılabilir veya görevden alınabilir. Ayrıca, toplumun tepkisine ve eleştirisine de maruz kalabilir. Bu nedenle, onur ve haysiyetle bağdaşmayan gayriahlaki tavırlardan kaçınmak gerekir.

Hakaret mi?


Onur ve Haysiyetle Bağdaşmayan Gayriahlaki Tavırlar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Baroya sunulan dilekçede, avukat hakkında: Kötü niyetli olduğu, onur ve haysiyetiyle bağdaşmayan gayri ahlaki tavırlar içinde olduğu, iftira teşkil eden beyanlar vererek pervasızca hareket ettiği ve bunu şiar edindiği, şer ittifakı oluşturduğu) ve yükletilen suça yönelik katılan … vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına…

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6025 Karar: 2018/11400 Tarih: 19.09.2018

"Onur ve Haysiyetle Bağdaşmayan Gayriahlaki Tavırlar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.