İnsancık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsancık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İnsancık, küçük ya da zavallı insan anlamına gelir. Ayrıca insan seven, insanla ilgili, insana değer veren anlamına gelen insancıl sözcüğünün değişik bir biçimi de olabilir.

Hakaret mi?


İnsancık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın boşandığı eşine, nafaka talep etmesi nedeniyle, kızlarının masraflarını yıllardır kendisinin karşıladığını belirterek söylediği "Sen nasıl bir insancıkmışsın" sözünün katılanın onur, şeref ve saygın- lığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/34111 Karar: 2013/38914 Tarih: 26.12.2013

Karar #2

Somut olayda, sanığın mağdura yönelik "Bir telefona bakar, sen küçük insansın" şeklindeki sözünün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/1244 Karar: 2017/15455 Tarih: 25.12.2017

"İnsancık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.