Kaç Yaşındasın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaç Yaşındasın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Kaç yaşındasın?” sorusu bir kişinin kaç yaşında olduğunu sormak için kullanılan bir sorudur. “Kaç yaşındasın?” argoda “Sen kaç yaşındasın?” anlamına gelir. Bu ifade genellikle bir kişinin yaşı hakkında bilgi almak için kullanılır.

Hakaret mi?


Kaç Yaşındasın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Ultrason önerisinde bulunduğu için tartıştığı doktora hitaben: Sen kim oluyorsun, doktor bile değilsin, asistanın tekisin, kaç yaşındasın) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16243 Karar: 2022/16373 Tarih: 01.07.2022

"Kaç Yaşındasın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.