Şehit Adı Kullanarak Rant Elde Etmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şehit Adı Kullanarak Rant Elde Etmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şehit adı kullanarak rant elde etmek" ifadesi, genellikle askeri veya güvenlik güçlerinde görev yaparken ölen bir kişinin anısını istismar ederek kişisel çıkar veya kâr elde etme anlamını taşır. Bu ifade, kişinin veya grubun, şehitlerin ölümünü veya anısını kullanarak duygusal tepkileri harekete geçirerek maddi veya siyasi çıkar sağlamasını eleştirmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Şehit Adı Kullanarak Rant Elde Etmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yerel gazete haberinde iş adamı hedef alınarak "Şehitlerimizin adı kullanılarak büyük rantlar elde eden ... ile ilgili yaptığı tüm olumsuzluklara rağmen resmi kurum ve kuruluşlar ve yargının bu olaya sessiz kalması belirsizliğini koruyor şeklinde yazılar yayımlanması eylemine ilişkin) Bölge Adliye Mahkemesi'nin duruşma açmaksızın dosya üzerinden beraat kararı vermesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir. Mahkemece kanatlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat ve hükmün düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılanlar vekilinin suçun unsurlarının oluştuğuna yönelik temyiz itirazı yerinde görülmediğinden, 5271 sayılı CMK'nın 302/1.maddesi uyarınca temyiz isteminin esastan reddine...

Yargıtay 8. CD Esas: 2021/15890 Karar: 2022/15217 Tarih: 25.10.2022

"Şehit Adı Kullanarak Rant Elde Etmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.