Genelev Kraliçesi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Genelev Kraliçesi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Genelev kraliçesi" genellikle bir genelevde çalışan veya bu tür bir işletmeyi yöneten kadın seks işçisini tanımlayan bir tabirdir. "Kraliçe" kelimesi, genellikle bir şeyin en üstünde veya en önemli olduğunu vurgulamak için kullanılırken, "genelev kraliçesi" ifadesi de bir genelevde önemli veya etkili bir konumda olan kadını belirtmek amacıyla kullanılır.

Bu ifade, genellikle alaycı veya argo bir dil içerebilirken, kişinin seks işçisi olarak çalışan bir kadının işinde önemli veya etkili bir konumda olduğunu belirtirken, aynı zamanda bu tür bir işin sosyal veya etik yönlerine de gönderme yapabilir. "Genelev kraliçesi" ifadesi, cinsel ilişki ticareti veya seks işçiliği gibi konuları eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanıldığında, olumsuz bir anlam taşıyabilir.

Hakaret mi?


Genelev Kraliçesi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, şüphelinin kendi adına olduğunu belirttiği adla Facebook hesabından müşteki hakkında hakaret içerikli paylaşımlar (Genelev kraliçesi) yaptığının anlaşılması karşısında, CMK'nın 170/2. maddesi uyarınca dosyadaki mevcut delillerin şüpheli hakkında hakaret suçunun işlendiği hususunda iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe oluşturduğu açıktır. Ayrıca hakaret suçunun uzlaşmaya tabi olduğu, ancak uzlaştırma işlemlerinin de yapılmadığı anlaşılmıştır, CMK'nın 253/1. maddesinde belirtilen esas ve usule göre uzlaştırma işlemlerinin yerine getirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve bu karara itiraz sonucunda verilen itirazın reddine dair mercii kararı hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/22909 Karar: 2021/16620 Tarih: 31.05.2021

"Genelev Kraliçesi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.