Koltuğu Fuzuli Yere İşgal Ediyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Koltuğu Fuzuli Yere İşgal Ediyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Koltuğu fuzuli yere işgal ediyorsunuz" ifadesi, bir kişiye veya bir grubun, gereksiz veya anlamsız bir şekilde bir pozisyonu veya görevi işgal ettiğini, o pozisyonda verimli veya etkili olmadığını ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin sahip olduğu mevki, görev veya pozisyonun, onun yetenekleri veya katkıları ile uyumlu olmadığını belirtirken, bu pozisyonun daha verimli bir şekilde değerlendirilebileceğini vurgular.

"Koltuğu fuzuli yere işgal ediyorsunuz" ifadesi, genellikle eleştirel veya alaycı bir tonla kullanılır ve kişinin kendi çıkarları veya ego tatmini için bir pozisyonu tuttuğu veya o pozisyonu gereksiz yere elinde tuttuğu durumları eleştirmek amacıyla kullanılır. Bu ifade, bir kişinin veya grubun, topluma veya kuruma fayda sağlamak yerine kendi çıkarları için mevkiye tutunduğunu ifade eder. Aynı zamanda, verimliliği artırmak veya daha nitelikli bir kişinin pozisyonu doldurmasına olanak tanımak amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Koltuğu Fuzuli Yere İşgal Ediyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın bu karara karşı vermiş olduğu itiraz dilekçesinde katılana hitaben söylediği "Vermiş olduğunuz ek kararınızla birlikte siz o mahkemenin koltuğunu fuzuli yere işgal ediyorsunuz, siz de gaip üstü yetenekler olduğu için zannedersem daha iyi anlarsınız, mahkemeniz suçlu bulup yargılaması gereken polisi ak pak ediyor, onun suçunu başkasına yüklüyor, böyle bir olağanüstü karar verdiğiniz için size takdir vermek gerekir" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6222 Karar: 2015/9576 Tarih: 28.10.2015

"Koltuğu Fuzuli Yere İşgal Ediyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.