İşi Gücü Yalan Dolan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İşi Gücü Yalan Dolan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İşi gücü yalan dolan, Türkçe’de bir deyimdir. Genellikle yalan söyleyen, hile yapan, dürüst olmayan kişileri tanımlamak için kullanılır.

Hakaret mi?


İşi Gücü Yalan Dolan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kardeşi olan katılan aleyhine kendisi yurtdışında iken miras kalan arazileri kadastro memurlarını yanıltarak kendi üzerine aldığı iddiasıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davanın duruşmasında söylediği "Sahtekarlık yapıyor, devleti dolandırıyor, işi gücü yalan dolan" şeklindeki uyuşmazlıkla bağlantılı olarak sarf edilen sözlerin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle ceza verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/37914 Karar: 2014/34907 Tarih: 03.12.2014

"İşi Gücü Yalan Dolan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.